Stacks Image 24
Heol Dyfed
Castell-nedd
Castell-nedd Port Talbot, SA11 3AW
Ffôn: 01639 635331
Stacks Image 10
Stacks Image 3
Staff
Stacks Image 6
Staff
 

Meddygon

Dr Alistair C Bennett (Gwryw)
Stacks Image 1299
MB,BCh, MRCGP, DRCOG
Welsh National School of Medicine - 1990

Usual working days – Monday, Thursday & Friday

Special interests – Minor Surgery, Joint Injections, Ophthalmology, Medical Education
Dr Greg Jones (Gwryw)
Stacks Image 1305
MB,BCh, MRCGP
University of Wales College of Medicine - 1999

Usual working days – Monday to Friday (alternate Thursdays off)

Special interests – Adult Safeguarding Lead & GP Training
Dr Helen Brown (Benyw)
Stacks Image 1311
MB,BS, MRCGP, DRCOG, DFFP
University of London - 1993

Usual working days – Monday, Tuesday & Thursday

Special interests – Women’s Health, Child Safeguarding Lead
Dr Emily J Harding (Benyw)
Stacks Image 1317
MB,BCh, MRCGP, DCH, DRCOG 
University of Wales College of Medicine - 2004

Usual working days – Monday, Tuesday & Thursday

Special interests – Women’s Health, Child Safeguarding Lead
Dr Ceinwen Jones (Benyw)
Stacks Image 1323
MB,BCh, MRCGP, DRCOG
University of Cardiff – 2011

Usual working days – Monday, Tuesday & Wednesday

Special interests – Contraceptive Implant Fitting, Women’s Health and Family Planning
Dr Christopher Lewis (Gwryw)
Stacks Image 1390
MB, BCh, MRCP, MRCGP
University of Cardiff – 2010

Usual working days – Monday, Tuesday, Wednesday & Friday

Special interests – Diabetes, Heart Conditions, Men’s Health
Dr Charlotte Thomas (Benyw)
Stacks Image 1396
MB, BCh, MRCGP
University of Cardiff – 2012

Usual working days – Tuesday, Thursday & Friday

Special interests – Heart Failure, Minor Surgery, Dermatology
Dr Claire Walters (Benyw)
Stacks Image 1420
MB, BCh
University of Liverpool – 2012

Usual working days – Monday, Wednesday & Thursday

Special interests – Sports Medicine, Joint Injections

Nyrsys, Cynorthwywyr Gofal Iechyd a Fflebotomyddion

Sister Brigid Murphy
Stacks Image 1334
Cymwysterau: RGN
Sister Julie Bater
Stacks Image 1340
Cymwysterau: RGN
Michelle Dando
Stacks Image 1346
Cymwysterau: HCSW
Hilary Hayes
Stacks Image 1352
Fflebotomydd
Bea Williams
Stacks Image 1438
Practice Pharmacist

Usual working days – Monday to Friday (09:00 – 14:30)

Practice based clinical pharmacist dealing with medication reviews, management of chronic conditions and drug monitoring e.g warfarin and near patient testing.

Staff Gweinyddol

Rheolwr y Practis – Wendy Jones
Stacks Image 1363
Yn gyfrifol am reoli'r feddygfa a'r tîm staff.
Rheolwr TG - Maria
Stacks Image 1369
Yn gyfrifol am reoli'r gwasanaethau TG yn y feddygfa.
Ysgrifennydd Ymarfer - Sharon
Stacks Image 1375
Yn gyfrifol am drawsgrifio a rheoli atgyfeiriadau ac adroddiadau.
Staff Derbyn / Gweinyddol
Stacks Image 1381
Gall ein tîm derbynfa helpu gydag archebu apwyntiadau, paratoi ail-bresgripsiynau, cymryd manylion ceisiadau am alwadau tŷ a gwneud i bopeth redeg yn gyffredinol! Mae nhw:
Nicola, Hilary, Melanie, Hannah, Sharon, Susan, Natalie, Bethan & Maria
Basic Blue theme by ThemeFlood