Stacks Image 47
4 Stryd y Tabernacl
Sgiwen
Castell-nedd Port Talbot, SA10 6UF
Ffôn: 01792 817009
Stacks Image 10
Stacks Image 3
Oriau Agor
Stacks Image 6
Oriau Agor
We are in the process of updating our website. The Welsh language is important to us and we are currently translating our content. Thank you for your patience.

Ry'n ni'n y broses o ddiweddaru ein gwefan. Mae'r Gymraeg yn bwysig i ni ac ry'n ni wrthi ar hyn o bryd yn cyfieithu ein cynnwys. Diolch i chi am fod yn amyneddgar.
Oriau Agor y Dderbynfa
Dydd Llun - Dydd Gwener 8:00am - 6:00pm
Oriau Llawdriniaeth
Dydd Llun 9:30am - 12:00pm 3:30pm - 5:30pm
Dydd Mawrth 9:30am - 12:00pm 3:30pm - 5:30pm
Dydd Mercher 9:30am - 12:00pm 3:30pm - 5:30pm
Dydd Iau 9:30am - 12:00pm 3:30pm - 5:30pm
Dydd Gwener 9:30am - 12:00pm 3:30pm - 5:30pm
Ar yr ail ddydd Mercher o Ionawr, Mawrth, Mai, Mehefin, Medi a Thachwedd rydym ar gau rhwng 12:30pm ar gyfer hyfforddiant.
Rhoddir y manylion cyswllt ar ein peiriant ateb ar gyfer y gwasanaeth brys y tu allan i oriau a fydd yn darparu yswiriant ar gyfer argyfyngau yn unig ar y prynhawniau hyn.
Basic Blue theme by ThemeFlood