Stacks Image 47
4 Stryd y Tabernacl
Sgiwen
Castell-nedd Port Talbot, SA10 6UF
Ffôn: 01792 817009
Stacks Image 10
Stacks Image 3
Staff
Stacks Image 6
Staff
We are in the process of updating our website. The Welsh language is important to us and we are currently translating our content. Thank you for your patience.

Ry'n ni'n y broses o ddiweddaru ein gwefan. Mae'r Gymraeg yn bwysig i ni ac ry'n ni wrthi ar hyn o bryd yn cyfieithu ein cynnwys. Diolch i chi am fod yn amyneddgar.
   

Meddygon

Dr Rob Drummond
Stacks Image 1286
Cymwysterau: BSc, MBBS (1997), MRCS, MRCGP, Dip CHDPPC

Diddordebau arbennig: Wroleg, iechyd gwrywaidd a chlefyd cardiofasgwlaidd.
Dr Nicola Enoch
Stacks Image 1298
Cymwysterau: MBBS, MRCGP, DRCOG, DFSRH

Diddordebau arbennig: Iechyd menywod, cynllunio teulu ac addysg feddygol.
Dr Carys Lloyd
Stacks Image 1461
Cymwysterau: MBBCh (2013), MRCGP
Dr Emrys Evans
Stacks Image 1312
Cymwysterau: BSc, PhD, MBBCh (1979), MRCGP, Dip Orthopedig Medicine, Dip Rhewmatoleg

Diddordebau arbennig: Meddygaeth chwaraeon, anafiadau ar y cyd, orthopedeg a chlefyd cardiofasgwlaidd.
Dr Mair Williams
Stacks Image 1325
Cymwysterau: BSc, MBBCh (1979), MD, MRCGP, MFFM, Dip Therapiwteg, Dip CHDPPC

Diddordebau arbennig: Diabetes, geneteg, gwrthgeulo, cynllunio teulu a phroblemau benywaidd.

Nyrsys a Chynorthwywyr Gofal Iechyd

Angela
Stacks Image 1340
Nyrs Practis

Cymwysterau: RGN

Diddordebau clinigol: Rheoli clefydau cronig (hirdymor) - clefyd siwgr, asthma, clefyd llwybrau anadlu cronig, clefyd cardiofasgwlaidd, sytoleg (astudio celloedd), cynllunio teulu, mân afiechydon a rhoi'r gorau i ysmygu
Clare
Stacks Image 1353
Cynorthwyydd Gofal Iechyd

Clare yw un o'n fflebotomyddion (mae'n cymryd samplau gwaed i'w profi).

Mae hi hefyd yn gwirio pwysedd gwaed ac yn perfformio ECGs (gwirio gweithgarwch trydanol yn y galon).
Mae angen i chi wneud apwyntiad.

Staff Gweinyddol

Adele Evans
Stacks Image 1367
Rheolwr y Practis

Adele sy'n gyfrifol am redeg y practis.

Mae hi hefyd yn delio ag unrhyw gwynion a dderbyniwn yn ogystal â recriwtio a hyfforddi staff.
Susan
Stacks Image 1380
Sandra
Stacks Image 1393
Vicky
Stacks Image 1406
Lianne
Stacks Image 1432
Tracey
Stacks Image 1477
Download Staff Privacy Notice
0
Basic Blue theme by ThemeFlood